ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι ανοιχτοί προϋπολογισμοί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Center on Budget and Policy Priorities συμμετέχουν στην International Budget Partnership για την προώθηση ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών κατάρτισης δημόσιων προϋπολογισμών.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ως μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας “International Budget Partnership”, έχει αναλάβει την συνεχή παρακολούθηση της νόμιμης και ορθής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της κατάρτισης και της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (περισσότερες πληροφορίες στο obstracker.org).

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, οι ομάδες εργασίας της EΕΛ/ΛΑΚ για την ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δεδομένα υλοποιούν έργο διάρκειας ενός έτους για τους τρόπους βελτίωσης και τα οφέλη από την ανοιχτότητα, την διαφάνεια και την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες σύνταξης και υλοποίησης του προϋπολογισμού του δημοσίου.

 

Leave a Comment