ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολές σε αρμόδιους δημόσιους φορείς

12,5x5,5-page-001Στα πλαίσια του έργου OBS Tracker και με σκοπό την ενημέρωση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου στην Ελλάδα, εστάλησαν επιστολές σε όλους τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με δημοσιονομικά θέματα καθώς και με πολιτικές ανοιχτών δεδομένων. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια προσέγγισης των ακόλουθων φορέων:

1. Υπουργείο Οικονομικών

Επιστολή_Υπουργό Οικονομικών

2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιστολή_Υπουργό ΔΜΗΔΚ

3. Ελεγκτικό Συνέδριο

Επιστολή_Π.Ε.Σ

4. Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής

Επιστολή_Γραφ. Προυπολογισμού της Βουλής

Επίσης έγινε και μια προσπάθεια διεύρυνσης του δικτύου συνεργασίας με ανεξάρτητους φόρεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανοιχτότητας και της εξωστρέφειας της νομοθετικής εξουσίας, όπως είναι το Vouliwatch, μια ψηφιακή πλατφόρμα για την ενίσχυση του διαλόγου και της λογοδοσίας μεταξύ πολιτών και πολιτικών.

Επιστολή_Εκ. Διευ. vouliwatch

Leave a Comment