ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ενημερωτικό δελτίο για την διαφάνεια του προϋπολογισμού

12,5x5,5-page-001Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου προετοιμάστηκε ένα ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την διαφάνεια του προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Το ενημερωτικό αυτό δελτίο στοχεύει στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, των μελών του κοινοβουλευτικού σώματος καθώς και των πολιτών για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προϋπολογισμού μέσω μιας ανάλυσης εννοιών και μιας παρουσίασης σχετικών προτάσεων.

 Ενημερωτικό δελτίο

Leave a Comment