ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου

12,5x5,5-page-001

 

Με αφορμή την υλοποίηση του έργου OBS Tracker στην Ελλάδα, διοργανώθηκαν συναντήσεις με διάφορους δημοσιονομικούς φορείς και ανεξάρτητες οργανώσεις προκειμένου να διερευνηθούν τα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα της διαφάνειας του προϋπολογισμού.

 

 1. Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώθηκε μια συνάντηση με το Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, κ. Παναγιώτης Λιαργκόβας και συνεργάτες του και η ομάδα έργου της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Κύριοι στόχοι της ομάδας έργου ήταν:

 • η παρουσίαση του project και των γενικών κατευθύνσεων για τον τρόπο εκτέλεσής του
 • η ενημέρωση για τις αρμοδιότητες και τα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής στο θεσμικό δημοσιονομικό οικοδόμημα
 • η ενεργή συμμετοχή του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ως επίσημου δημοσιονομικού φορέα εξωτερικού ελέγχου της δημοσιονομικής διαδικασίας, στο project με την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ή την σύναψη άλλων μορφών συνεργασίας

 

 1. Vouliwatch

Την 1η Οκτωβρίου 2014 διοργανώθηκε μια συνάντηση με το Vouliwatch, την πρώτη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα για την ενίσχυση του διαλόγου και της λογοδοσίας μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Στέφανος Λουκόπουλος, ο συνεργάτης του κ. Παναγιώτης Βλάχος και η ομάδα έργου της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Κύριοι στόχοι της ομάδας έργου ήταν:

 • η παρουσίαση του project και των γενικών κατευθύνσεων για τον τρόπο εκτέλεσής του
 • η ανάλυση της αποστολής και λειτουργίας του Vouliwatch για την βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών για το βουλευτικό έργο
 • η χάραξη ενός κοινού ορίζοντα συνεργασίας σε θέματα δημοσιονομικής διαφάνειας προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών και ο πολιτικός διάλογος σε θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού

 

 1. Υπουργείο Οικονομικών

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 διοργανώθηκε μια συνάντηση με μέλη της Ομάδας για την υλοποίηση του Open Government Partnership (OGP) Ελληνικού Σχεδίου Δράσης και με μέλη της ΟΔΕ Διαύγειας του Υπουργείου Οικονομικών για την συζήτηση θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής της Δέσμευσης ν.7 του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης 2014-2016. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ&ΔΥ), κ. Αρτέμης Βαλελής, ο Σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, κ. Άρης Κωτσάκης, ο Συντονιστής του ΟΔΕ Διαύγεια του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Δημήτρης Καπόπουλος, τα μέλη του ΟΔΕ Διαύγεια του Υπουργείου Οικονομικών, κα Αντωνία Λουγκάνη και κα Ωραιάνθη Βαρθάλη καθώς και η ομάδα έργου της ΕΕΛ/ΛΑΚ. Κύριοι στόχοι της ομάδας έργου ήταν:

 • η παρουσίαση του project και των γενικών κατευθύνσεων για τον τρόπο εκτέλεσής του
 • ο συσχετισμός του με την προσπάθεια ενίσχυσης της ανοιχτότητας του προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στα πλαίσια εφαρμογής της Δέσμευσης ν.7 του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης 2014-2016, το οποίο αφορά την ανοιχτή διάθεση κρίσιμων συνόλων δεδομένων και συγκεκριμένα τα δεδομένα που σχετίζονται με την ανάλυση του δημόσιου προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ
 • η περιγραφή του περιεχομένου και της συχνότητας δημοσιοποίησης δημοσιονομικών στοιχείων στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται από το ισχύον δημοσιονομικό κανονιστικό πλαίσιο
 • η διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης της δημοσιονομικής διαφάνειας με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων

Leave a Comment