ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LobbyFacts : Πόσα ξοδεύουν οι ομάδες συμφερόντων για να επηρεάσουν τη ΕΕ;

Ποιοι ξοδεύουν τα μεγαλύτερα ποσά για την προώθηση συμφερόντων στην ΕΕ; Υπάρχει ισορροπία μεταξύ της προώθησης συμφερόντων από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα; Οι ομάδες συμφερόντων ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα σε σχέση με πέρυσι; Ο ιστότοπος LobbyFacts σάς βοηθά να βρείτε απαντήσεις σε όλες αυτές και σε άλλες ακόμη ερωτήσεις.


Ο ιστότοπος LobbyFacts σάς παρέχει τα αναγκαία εργαλεία για την αναζήτηση, εμφάνιση, σύγκριση και ανάλυση επίσημων δεδομένων της ΕΕ για τις ομάδες συμφερόντων – κατά το παρελθόν αλλά και σήμερα – καθώς και για τον εντοπισμό τέτοιων ομάδων και την επιρροή που ασκούν σε επίπεδο ΕΕ.
Μπορείτε για παράδειγμα να δημιουργήσετε το ιστορικό των δραστηριοτήτων μιας συγκεκριμένης ομάδας συμφερόντων ή να βρείτε ποια ομάδα έχει συναντηθεί περισσότερες φορές με υψηλόβαθμους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Πηγή άρθρου: https://lobbyfacts.eu

Leave a Comment