ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παρουσίαση OBS Tracker

Στις 28 Φεβρουαρίου 2015, κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Innovathens, έγινε μια παρουσίαση του έργου OBS Tracker που υλοποιείται στην Ελλάδα από την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Κατά την παρουσίαση δόθηκαν οι γενικές κατευθύνσεις και οι στόχοι του έργου αυτού σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και αναλύθηκαν περαιτέρω προτεινόμενοι τρόποι ενίσχυσης της διαφάνειας του προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση.

 

Παρουσίαση OBS Tracker_1    Παρουσίαση OBS Tracker_2

Παρουσίαση OBS Tracker_3   Παρουσίαση OBS Tracker_4

Παρουσίαση OBS Tracker_5   Παρουσίαση OBS Tracker_6

Παρουσίαση OBS Tracker_7   Παρουσίαση OBS Tracker_8

Παρουσίαση OBS Tracker_9   Παρουσίαση OBS Tracker_10

Παρουσίαση OBS Tracker_11   Παρουσίαση OBS Tracker_12

Leave a Comment