ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OBS Tracker – Greece Forum : Ανοιχτά οικονομικά δεδομένα κατά της κρίσης

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Center on Budget and Policy Priorities (www.cbpp.org) και σε συνεργασία με τις ομάδες εργασίες της για τα ανοιχτά δεδομένα (opendata.ellak.gr) και την ανοιχτή διακυβέρνηση (opengov.ellak.gr), διοργανώνει σε συνεργασία με τη Δομή Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ – ΕΠΙ.νοώ (http://www.epinoo.gr/) εκδήλωση με τίτλο “Ανοιχτά Οικονομικά Δεδομένα κατά της Κρίσης”. Η εκδήλωση θα γίνει στους χώρους του ΕΠΙ.νοώ (Βαλαχάβα 6-8, Αθήνα, χάρτης) την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 5.00 μμ.

obs

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Center on Budget and Policy Priorities συμμετέχουν στην International Budget Partnership (IBP) (http://internationalbudget.org), ένα διεθνές think tank για την προώθηση ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών κατάρτισης και εκτέλεσης δημόσιων προϋπολογισμών. Στα πλαίσια του εγχειρήματος αυτού, η ΙΒP ανέπτυξε το Open Budget Survey (OBS) Tracker (http://obstracker.org/), το οποίο σε συνδυασμό με το Open Budget Survey αποτελούν δύο μοναδικά ανεξάρτητα εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαφάνειας σε διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας  εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε η μελέτη “Η Διαφάνεια και η Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα” (διαθέσιμη σε .pdf)

Ο προϋπολογισμός, παρότι είναι ο ισχυρότερος νόμος του κράτους και θέτει τα πλαίσια εφαρμογής κάθε πολιτικής, παραμένει απόμακρος και αναξιοποίητος. Λίγοι τον καταλαβαίνουν και τον αναλύουν και ακόμα λιγότεροι αποφασίζουν για αυτόν.

Το διαχρονικό ερώτημα παραμένει και γίνεται φλέγον την εποχή της κρίσης· πώς θα μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική η εκτέλεση ενός κρατικού προϋπολογισμού;

Με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε η ανοιχτή διάθεση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού να προάγει την καταπολέμηση της διαφθοράς, την δημοσιογραφική και την επιστημονική έρευνα με νέα πιο λεπτομερή δεδομένα και την συμμετοχή των πολιτών;

Η διάθεση και η αξιοποίηση δεδομένων για το εισαγωγικό και το εξαγωγικό εμπόριο μπορεί να ενδυναμώσει την κοινωνία των πολιτών, την επιχειρηματικότητα και την διακυβερνητική συνεργασία. Το σημείο εκκίνησης είναι η καθιέρωση διεθνών προτύπων για την αναγνώριση των διακινούμενων προϊόντων.

Η συζήτηση των θεμάτων αυτών θα αντλήσει το περιεχόμενο της από το διεθνές παράδειγμα και την ελληνική πρακτική με στόχο να προσφέρει εφικτές λύσεις για την βελτίωση της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα:

17:00 – 17:15 Προσέλευση

17:15 – 17:30 Τα οικοσυστήματα διαφθοράς σε τομείς όπως φορολογία, καύσιμα, προμήθειες και πως τα ανοιχτά δεδομένα συμβάλλουν στην καταπολέμηση τους, Θεόδωρος Καρούνος, ΕΕΛ/ΛΑΚ

17:30 – 17:50 Η ευκαιρία του ανοιχτού προϋπολογισμού στην κρίση, Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και ΕΕΛ/ΛΑΚ

17:50 – 18:20 Εμπορικά δεδομένα, ανοικτή διακυβέρνηση και παράνομες ροές, καθηγητής Νίκος Πασσάς, Northeastern University

18:20 – 19:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα

Η είσοδος είναι ελεύθερη,  παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής

Leave a Comment