ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη για την Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα

Στα πλαίσια του έργου OBS Tracker εκπονήθηκε μια μελέτη με αντικείμενο την Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και η υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτών δεδομένων αποτελούν κοινές επιδιώξεις για τα περισσότερα κράτη, κυρίως μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και στην Ελλάδα σημαντικά βήματα για … Read more

Συναντήσεις στο πλαίσιο του έργου

  Με αφορμή την υλοποίηση του έργου OBS Tracker στην Ελλάδα, διοργανώθηκαν συναντήσεις με διάφορους δημοσιονομικούς φορείς και ανεξάρτητες οργανώσεις προκειμένου να διερευνηθούν τα πλαίσια μιας ευρύτερης συνεργασίας στον τομέα της διαφάνειας του προϋπολογισμού.   Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 διοργανώθηκε μια συνάντηση με το Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο … Read more

Ενημερωτικό δελτίο για την διαφάνεια του προϋπολογισμού

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου προετοιμάστηκε ένα ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την διαφάνεια του προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Το ενημερωτικό αυτό δελτίο στοχεύει στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, των μελών του κοινοβουλευτικού σώματος καθώς και των πολιτών για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της εξωστρέφειας του προϋπολογισμού μέσω μιας ανάλυσης … Read more

Επιστολές σε αρμόδιους δημόσιους φορείς

Στα πλαίσια του έργου OBS Tracker και με σκοπό την ενημέρωση για την υλοποίηση του εν λόγω έργου στην Ελλάδα, εστάλησαν επιστολές σε όλους τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με δημοσιονομικά θέματα καθώς και με πολιτικές ανοιχτών δεδομένων. Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια προσέγγισης των ακόλουθων φορέων: 1. Υπουργείο Οικονομικών Επιστολή_Υπουργό Οικονομικών 2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και … Read more