ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οι ανοιχτοί προϋπολογισμοί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με το Center on Budget and Policy Priorities συμμετέχουν στην International Budget Partnership για την προώθηση ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών κατάρτισης δημόσιων προϋπολογισμών. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ, ως μέρος της διεθνούς πρωτοβουλίας “International Budget Partnership”, έχει αναλάβει την συνεχή παρακολούθηση της νόμιμης και ορθής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της κατάρτισης και της … Read more